Ge ut på eget förlag

Vill du ge ut en bok? Publicera dig själv! På Bokmaskinen tillverkar vi böcker print-on-demand från manus till färdig bok. Vi hjälper dig med allt från formgivning och bildbehandling till tryckning och bindning.

Författares Bokmaskin startades 1972 av fyra författare som ett verktyg för att oberoende producera egna och andras verk. Sedan starten har drygt 5000 författare valt Bokmaskinen och förutom omtryck görs numera cirka 300 nya titlar om året.

Författares Bokmaskin står för en praktisk tillämpning av yttrandefriheten och det fria ordet. Grundprincipen för utgivning är eget förlag. Det är öppet för var och en och du bestämmer själv över innehåll och utformning. Du behåller själv alla rättigheter till ditt verk. Våra kunder är främst privatpersoner, föreningar och mindre förlag.


Boken om Svartleffe

Svartleffe, legenden av Peter Gardemar berättar om Svartleffes händelserika liv, och om livet runt Djurgårdsvarvet i Stockholm.Äntligen en bok om Arne Domnérus, en av den svenska jazzens mest lysande ­solister.

Domnérus hade i mer än sex decennier en ledande ställning i svenskt musikliv. Han var närmast ensam om att verbalt uttrycka åsikter, ibland djärvt kryddade sådana, om jazzens väg i ­Sverige. Ett rikt bildmaterial och en detaljrik diskografi vittnar om Domnérus banbrytande musikliv. 


POESI-PÅ-EN-DAG 2018

Äntligen dags för Poesi-på-en-dag-evenemanget igen. Lämna in en dikt och medverka i en antologi. Den här gången vill vi ha in alla dikter i förväg. Inlämning under vecka 42-43, 15 oktober-26 oktober. Lämna in dikter via mail eller personligt besök. Dikten måste rymmas på en A5-sida. Releasefest 10 november, kl. 16.00, med öppen scen för diktläsning.

Sista brukssamhället

Ett Finland genom Dalsbrukares ögon


En tre sekel lång historia, med historier, om ­bruks­are och Dalsbruk 1686–2012. Orten ligger visserligen i Finlands periferi, men det snäva blickfånget låter oss ändå ana statens rikssvenska rötter, ger insyn i industrins genombrott i landet och tillåter oss följa stånds­samhällets övergång till klassamhälle och till välfärdsstat.

BLÅ JAKARANDA


Tjugo års erfarenheter från Sydafrikas apartheidsförtryck. Vi byggde upp tre olika hantverkscenter, intressanta av olika skäl. Numera är Rorkes drift känd i Sydafrika eftersom centrat blev viktigt genom att det bidrog till att introducera bilden i kampen mot apartheid.  Läs mer