Omslag till Älta Socialdemokratiska förening 100 år

Älta Socialdemokratiska förening 100 år

Lena Gonäs, Eva Hall, Britta Högberg


Publicerad: 2022

Genre: Samhälle & Politik

Språk: svenska

Sidantal: 72

Format: 165x235 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-2434-7

Beställningsadress:
lena.gonas@gmail.com

Älta Socialdemokratiska förening bildades 1921. Samma år fick vi allmän rösträtt. Vid den tiden var Älta en jordbruksbygd med torp och gårdar. Ägaren till Älta Gård hade börjat sälja ut marken till tomter för fritidshus och åretruntboende.
 I denna skrift ser vi tillbaka på föreningens hundraåriga historia. Vi har tittat på lokala skeenden och blickat ut som samhällets horisonter. Socialdemokraterna i Älta organiserade sig för att de ville få igång ett fungerande samhälle med skola, väg in till Nacka, affärer och mycket annat.
 Våra exempel visar att det går att påverka, men också arbetet som krävdes. Nu liksom då är vår natur, miljö och klimat avgörande för vår framtid. Den lokala politiska debatten om dessa frågor är viktigare än någonsin för möjligheterna att forma en bättre framtid för alla.
 Boken är utgiven av Älta socialdemokratiska förening.