Omslag till Contemporary political history of Iraq

Contemporary political history of Iraq

Salem Kasem


Publicerad: 2020

Genre: Samhälle & Politik

Språk: arabiska

Sidantal: 268

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-88215-13-0

Beställningsadress:
Salem Kasem
salamchilab@yahoo.com

En bok om det samtida Iraks politiska historia för perioden 1920–2020.

Författaren är Dr. Salem Kasem, doktor i statsvetenskap.