Omslag till De meningsbärande Krumelurernas Krumbukter

De meningsbärande Krumelurernas Krumbukter

Nils Friberg


Publicerad: 2021

Språk: svenska

Sidantal: 216

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-9024-8

Beställningsadress:
Nils Friberg
nils.friberg@telia.com
Linnégatan 13 B
582 25 Linköping

Denna lilla bok utgörs av en samling impressioner eller skisser, som har sina upprinnelser i en omedelbar erfarenhet eller plötslig erinring vid läsning eller vid ett möte. Impressionerna ska just uppfattas och läsas som sådana. Alltså som det omedelbara intrycket av en upplevelse och inte som något med pretentionen att ge en välavvägd och uttömmande redogörelse för en fråga.
Författaren vill också försöka tända hos läsaren en impuls att själv tänka vidare på de teman som tas upp för att formulera sin egen mening och känsla.
Mina impressioner avslutas med en längre fördjupningsessä.Nils Friberg är pensionerad från Vattenfall AB. Han har tidigare bland annat varit projektsponsor för dialogseminarier i samarbete mellan Vattenfall och Kungl. Tekniska Högskolan.