Omslag till DOMNERUS

DOMNERUS
Tidsbilder med Arne Domnerus egna kommentarer.
Med diskografi 1941-2006

Göran Wallén


Publicerad: 2016

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 360

Utförande: Hårdpärm

ISBN: 978-91-637-9235-9

Beställningsadress:
goran.wallen@telia.com


Äntligen en bok om Arne Domnérus, en av den svenska jazzens mest lysande ­solister.      Domnérus hade i mer än sex decennier en ledande ställning i svenskt musikliv. Han var närmast ensam om att verbalt uttrycka åsikter, ibland djärvt kryddade sådana, om jazzens väg i ­Sverige. Ett rikt bildmaterial och en detaljrik diskografi vittnar om Domnérus banbrytande musikliv. Boken är skriven av Göran Wallén med lång erfarenhet som inspiratör och impressario i svenskt jazzliv. ​

Recension:
Under en drygt sextioårig era med framväxten av jazzig dansmusik har vi fått glädjas åt swing, hot, jump, bebop, cool, bossa-nova, funk, R&B etc., där en handfull svenska musikanter etablerat sig i den internationella eliten. Härtill har Arne Domnérus markant medverkat i utvecklingen allt ifrån sena tonåren och genom hela sitt yrkesverksamma liv. Göran Wallén har i en mängd förtroliga intervjuer på kompis-basis följt Arnes professionella aktiviteter som instrumentalist, orkester­ledare och soloartist. Dokumentationen återger hans egna yttranden och publik-upplevelser från massor av konserter och andra evenemang. Ett underhållande bildmaterial och en fyllig diskografi rymmer milstolpar i vår musikhistoria och dess samtida ­fortlevnad.
Kjell Samuelson 
Professor, musikolog, komponist (SKAP)


Göran, din bok om Arne Domnérus är något av det mest ambitiösa och heltäckande som någonsin skrivits i branschen i vårt land. Alla härliga bilder lyfter läsupplevelsen ytterligare. Den redogör på ett överskådligt och utmärkt sätt för en av svenskt musiklivs giganters fascinerande och mycket intressanta levnadsbana. Dessutom låter den oss få stifta bekantskap med en rad av Arnes kollegor och utgör på så sätt ett ovärderligt bidrag till dokumentationen av vår svenska jazzhistoria. Jag är övertygad om att Dompan, i sin himmel, ler lyckligt, bockar och tackar. Det gör vi jazzvänner också. 
Jan Olsson 
Musikjournalist


Boken om Dompan väcker för min del många minnesbilder till liv. Vi hade ett gott samarbete genom åren och jag spelade också i flera grupperingar under hans ledning.
 Göran Wallén ristar ett berömvärt porträtt av Arne Domnérus, en av den ­svenska jazzens absoluta förgrundsgestalter och karaktärer.

Bosse Broberg
Trumpetare, kompositör, arrangör och 
orkesterledare (Nogenja) samt f.d. radiojazzchef