Omslag till En fågelguide för nybörjare

En fågelguide för nybörjare
Stockholmstraktens 45 vanligaste fågelarter

Stefan Mitlid


Publicerad: 2020

Genre: Facklitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 96

Format: 220x155 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-5842-2

Beställningsadress:
Ingrid Heldt
ingrid.heldt@hotmail.com

Här följer en uppsättning fågelbeskrivningar på de vanligaste 44 fågelarter som förekommer i och omkring Stockholmstrakten. Beskrivningarna är ytterst kortfattade rörande varje fågelarts utseende och läten, utbredning, vistelse och vanor. Skriften är rikligt illustrerad med färgfoton för att underlätta igenkännandet av fågelarterna. Vissa av fåglarna illustreras med flyktbilder. Låt oss här presentera de viktigaste fältkännetecknen hos de ovan nämnda fågelarter som vi möter i skog och mark.