Omslag till Född 1941

Född 1941

Agneta Englund


Publicerad: 2016

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 108

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-1178-1

Den här boken innehåller minnesfragment, från 1940-tal till idag. Att minnas och att sätta ord på stort och smått, viktigt och oviktigt från mitt liv, har varit lustfyllt men också smärtsamt. Några av livets vändpunkter och val, glädjeämnen och sorgligheter har fått utrymme här, andra får stanna kvar i mitt minne.

Många gånger har jag stött på Karin Boyes dikt om fotspåren. Ibland krävande, oftast uppmuntrande! 

”Du ska tacka dina gudar
om de tvingar dig att gå
där du inga fotspår 
har att lita på"