Omslag till Genom mina ögon

Genom mina ögon

Björn Ceder


Publicerad: 2018

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 284

Format: 138x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-7697-1

Beställningsadress:
Björn Ceder
bjo44ced@gmail.com

Telefon: 070-745 66 61


»Den här boken handlar i huvudsak om mig, mina 73 år och hur jag har uppfattat det som har hänt mig och runtomkring i världen. De åren råkar sammanfalla med en unik framgångsperiod för hela mänskligheten.« 

 Genom mina ögon är en berättelse om Björn Ceders uppväxt i villakvarteren i Bromma under 1950- och 60-talet, många års utlandsboende med utvecklingssamarbete och arbete med flyktingar i Sverige. Han beskriver sina upplevelser av familje- och yrkesliv och intressen som löpning, segling, skridskoåkning och svenska fjällen sommar- och vintertid. Där finns också levande och initierade beskrivningar av hur det är att bo och arbeta i länder som Tanzania, England, Bangladesh, Laos och Filippinerna och från resor bortom turiststråken i Indien, Nepal, Peru och Burma.  På en resa till Kongo tillsammans med sin son Gustav letade han efter och fann fotspår efter sin farfar, som var missionär där 100 år tidigare. I boken finns också skildringar av omprövningar i livet och där spårbyten skett, inte utan svårigheter och smärta. Ett rikt och varierande liv växer fram genom de olika pusselbitarna.
 Genom de parallella ögonblicksbilderna i Under tiden får vi följa händelser i världen runtomkring, både sådana som har uppmärksammats av sin tid och sådana som utan att ge stora rubriker visar på de framgångar som mänskligheten under perioden har haft.  Därav kommer underrubriken till boken, De 70 mest framgångsrika åren i mänsklighetens historia.