Omslag till Glädjeskutt i ledningsgruppen

Glädjeskutt i ledningsgruppen

Ulric Rudebeck


Publicerad: 2021

Pris: 280 kr

Genre: Företagsutveckling & ledarskap

Språk: svenska

Sidantal: 104

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-9560-6

Beställningsadress:
Urvision, Ulrik Rudebeck
ulric@ulricrudebeck.com
Idungatan 14
113 45 Stockholm

Telefon: 070-552 95 66


Du vill arbeta effektivt i din ledningsgrupp. Du väljer en systematik typ SIS standard som stöd – HUR gör du då? Steg för steg. Här är svaret.
Du är chef och leder en ledningsgrupp. Du har ett team, som leder och styr en verksamhet. Du sitter i organisation, troligen som mellanchef, kanske som VD och har formellt och reellt ansvar för verksamheten. Du har ett problem. Din ledningsgrupp fungerar rätt OK, men du vill ta ett rejält kliv och få ut mer. Mycket mer, för effekt, för gruppklimat och för kvalitet i besluten. 
Då är det här boken för dig. Med SIS Vägledning (SIS-WA3:2019) specifikt skriven för detta, gör du och ditt team en spännande resa. Med konkreta råd går du steg för steg systematiskt genom alla ledningsgruppens uppgifter, arbetsmoment och funktioner. Du förbättrar succesivt er kapacitet och förmåga, tills ni blir riktigt vassa. 

Bred erfarenhet visar, att med små medel och utan långa ”ställtider” går det att höja effektiviteten markant. Jag har i denna Arbetsbok samlat min erfarenhet till praktiska konkreta svar. Det är som en kokbok. Där finns recept. Där finns kommentarer och saker att tänka på. Men som i all matlagning finns utrymme för improvisation och individuella smaker, så lycka till.

Ulric Rudebeck har mer än 40 års erfarenhet, från hundratals olika ledningsgrupper, i tusentals möten. Han har som chef på alla nivåer, som seniorkonsult och både i linje och stab mött dom. I olika branscher, internationellt och på hemmamarknaden, i stora företag och i små, startupps, mogna, offentligt och privat, har han arbetat med att hjälpa deras ledningar och deras team.
 Ulric har skrivit flera böcker i ämnet. Senast Din effektiva ­
Ledningsgrupp med stöd och tips om hur ledningsgruppen konkret kan arbeta effektivare, med exempel och övningar. Den blev väl mottagen.
Ulric har deltagit i SIS arbete med världens (?) första specifika standard för ”effektivt ledningsgruppsarbete”. Det blev en vägledning, WA3, med en struktur som ligger nära den här bokens pedagogik. Nu pågår ett arbete inom SIS för att göra detta till en fullvärdig standard. Ulric sitter i deras tekniska kommitté för det arbetet.