Omslag till Glimtar ut August Sohlmans liv och leverne

Glimtar ut August Sohlmans liv och leverne

Staffan Sohlman


Publicerad: 2018

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 110

Format: 165x242 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-6225-7

Beställningsadress:
Åsa Sohlman
sasohlman@outlook.com

August Sohlman dog relativt ung. Endast 50 år gammal ­drunknade han tillsammans med sonen Gunnar i en båtsolycka. I boken får vi ­följa August från barndomen i Örebro med början i en fattig­skola, vidare till Karolinska läroverket och Katedralskolan i Strängnäs. Därefter kommer Uppsalatiden med studier men också många ­andra aktiviteter. August var med och startade en studentförening, höll uppskattade föredrag, drev en poetisk kalender samt tidskriften ­Studentbladet. Ändå lyckas han avlägga examen, disputera och få doktors- och magistertitel. 
 August var en stor skandinavist och deltog med entusiasm i de skandinaviska studentmötena. För August var detta engagemang inte tomma ord utan han ställde upp som frivillig i Danmarks försvar mot Preussen 1848. 
 August hade inte studerat konst men lyckades hålla en så övertygande provföreläsning att han för en tid blev föreläsare i konsthistoria vid Konstakademin. 1851 gifte han sig med den tio år yngre Hulda Sandeberg från Stora Sundby söder om Stockholm. Av deras barn uppnådde fem mogen ålder. 
 Tyngdpunkten i boken ligger på ­August som ledarskribent i Aftonbladet. Hans viktigast inrikespolitiska insats var att enträget arbeta för att avskaffa ståndsriksdagen. August var också en av få svenska ­ledarskribenter som tog ställning för norrmännen i den s.k. Ståthållar­frågan. Han engagerade sig i Wormsöbornas sak när det kom till Stockholm för att be om hjälp från ”sin” kung för att här nämna några om de ämnen han intresserade sig för.