Omslag till Hennes hemliga vapen

Hennes hemliga vapen

Öjar Janhager


Publicerad: 2019

Pris: 200 kr

Genre: Roman

Språk: svenska

Sidantal: 280

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-2859-3

Beställningsadress:
Öjar Janhager
ojarjanhager@gmail.com
Högs holm 59
824 92 Hudiksvall

Telefon: 073-08 43 921

När Kim Larsson anställs som controller på AB Leon är hon den första kvinnan bland de 60 cheferna. Kim är mycket välutbildad inom ekonomi och administration samt har stor praktisk erfarenhet från olika arbeten inom administration och logistik. Hon är som klippt och skuren för sin uppgift i landets största distributionsföretag inom dagligvaruhandeln.
 Gubbväldet är väl utvecklat inom företaget och Kim röner stort motstånd hos många av de högre cheferna, inte minst för att hon är kvinna.
 Vd och vice vd stöder henne, men är ganska svaga i sitt ledarskap. Kim blir alltmer utsatt och ifrågasatt av mäktiga chefer inom företaget.
 När Zeke Ulvén anställs som budgetchef får hon äntligen en bundsförvant inom företaget. Tillsammans kommer de att förändra företaget i grunden och till stor hjälp har de båda av Kims hemliga vapen. En mycket liten ljudlös bandspelare och hennes morfar, som inte bara är en av landets rikaste och mäktigaste företagsledare utan även Kims hängivna stöd och supporter.


Öjar Janhager är pol. mag. Bor i Hudiksvall som pensionär. Romanens miljö, företagets struktur 
samt vissa karaktärer har hämtats från författarens tid som budgetchef inom ICA Hakon på 1970-talet. Alla händelser är helt uppdiktade och har ingen förankring i verkligheten.