Omslag till Hur gör en kooperatör

Hur gör en kooperatör

Kai Blomqvist


Publicerad: 2019

Pris: 200 kr

Genre: Facklitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 392

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5587-7

Beställningsadress:
Kai Blomqvist
kai.blomqvist@bredband.net

Telefon: 08-94 40 96

Kai Blomqvist började skriva litterärt i och med pensionen. Han är en essäistiskt lagd författare som ägnar sig åt lätt fiktion, med personligt tilltal och fria associationer utan påträngande strukturer. Det sakliga, fiktiva, lyriska, kritiska och lärda utmärker hans böcker. Genom att han inte är intresserad av förlag och bibliotek, utan nöjer sig med att nå vänner, kan man säga att han representerar ett nytt litterärt kretslopp i vår tid – allt enligt Arne Melberg i SvD:s Under Strecket (den 26/9, 2014).

”Kai Blomqvist blir anställd i kooperationen 1961, får arbeta under en chef, Klas Back, som personifiear det konsumentkooperativa sättet att driva ett företag, och Kai blir alltmer intagen av rörelsens idé. Så hamnar han i Kooperativa institutet som har uppgiften att öka allmänhetens kunskap om kooperation. Där arbetar han tillsammans med föreståndaren Sven Åke Böök som är kooperationens ledande ideolog och främsta drivkraft bakom den tidens dynamiska utveckling av forskning om kooperation, inte bara i Sverige utan också internationellt. Boken innehåller ett slags biografieröver tre kooperatörer, kan man säga, och som kunde ha blivit en gedigen skildring av en företeelse som nu förtjänar allt större uppmärksamhet. Trots att framställningen har sina förtjänster och delvis uppfyller förväntningarna, om än präglad av viss tjatighet, lämnar den mycket i övrigt att önska. Man får hoppas att forskare ägnar denna viktiga period för konsumentkooperationen – andra halvan av 1900-talet – en betydligt djupare analys, och sannare.” Social Ekonomi – tidskrift för forskning och kooperativ utveckling.

Bokens författare håller med recensenten, i synnerhet hens avslutande förhoppning. Men apropå sanning om kooperationen, så är den här presenterade i varje fall min, och det var meningen, också när det gäller de tjatiga omtagningarna, tillägger han.