Omslag till Jubileumsskrift 1944–2019

Jubileumsskrift 1944–2019

Kungliga Norra Smålands kamratförening i Stockholm


Publicerad: 2019

Genre: Jubileumsskrift

Språk: svenska

Sidantal: 102

Format: 146x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-0658-4

Beställningsadress:
c/o Alf Eckerhall
alf.eckerhall@gmail.com

Den 28 mars 2019 fyller Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening i Stockholm 75 år. Föreningen är en av landets mest aktiva militära kamratföreningar. I denna minnesskrift finns berättelser om föreningens verksamhet och om regementets 377-åriga historia samt om statsmakternas hantering av vårt lands försvar sedan 1920-talet. En officer, som varit regementet trogen under hela sitt yrkesverksamma liv, och fyra regementschefer berättar om sin tid vid regementet. Skriften innehåller även en presentation av kamratföreningarna i Eksjö och Kalmar samt av Stockholmsföreningens fadderförband Militärhögskolan Karlberg och av Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.