Omslag till Känslor och tankar som kan bli till dikt

Känslor och tankar som kan bli till dikt

Margareta Bohman


Publicerad: 2020

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 118

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-7129-2

Beställningsadress:
Margareta Bohman

Telefon: 072-555 57 34

Från sjöbefäl (utbildad till radiotelegrafist vid Stockholms sjöbefälsskola) till sufflös på Kungliga Dramatiska Teatern.
 Vägen dit har varit kantad av upplevelser, skrivande samt framträdanden då hon läst sina dikter samt sjungit egna och andras visor till gitarr. Hon har framträtt både till sjöss och på land, bland ­annat på museer, i kyrkor, på bibliotek och visfestivaler. Dessutom på Kungliga Dramatens egen poesi­hörna många gånger, under de år hon arbetade som sufflös där. Har gått på teaterskola där hon kom in med en egenhändigt skriven monolog.
 Hon har trivts både till sjöss och på land och responsen från publiken har varit både varm och glädjande!