Omslag till Liv och lycka

Liv och lycka

Björn Ceder


Publicerad: 2022

Pris: 210 kr

Genre: Filosofi

Språk: svenska

Sidantal: 290

Format: 140x180 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-4895-4

Beställningsadress:
Björn Ceder
bjo44ced@gmail.com

Telefon: 070-745 66 61

Filosofer, tänkare, författare och vishetslärare har talat och skrivit om livet och människans villkor på jorden i tusentals år. De har skrivit om meditation, bön, religion, yoga, mindfulness och på senare år personlig utveckling. Tankar och insikter har formulerats på olika sätt vid olika tidpunkter, politiska och sociala förhållanden. Men det är slående att många tankar och idéer är ungefär desamma nu som för hundratals och tusentals år sedan. De formuleras på lite ­annorlunda sätt men är i grunden likartade.
 För att illustrera det har Björn Ceder i den här boken samlat citat om liv och lycka sedan 2500 år tillbaka och ­varvat dem med egna tankar och erfarenheter. Här finns också några dikter och sånger, som speglar människans ­eviga levnadsvillkor med både lycka, glädje och sorg på välgörande vardagsfilosofiskt sätt. Urvalet är subjektivt i ­samma anda som hans tidigare rent självbiografiska bok Genom mina ögon.
 De allmänmänskliga och tydliga kapitelrubrikerna kan även tjäna som inspiration och ingång till reflektion och vägledning  på livets olika områden.