Omslag till Livets ängel är med dig på din väg

Livets ängel är med dig på din väg

Ulla-Britt Granberg


Publicerad: 2016

Genre: Tankebok

Språk: svenska

Sidantal: 112

Format: 140x200 mm

Utförande: Hårdband

ISBN: 978-91-639-2120-9

Beställningsadress:
Ulla-Britt Granberg
ullabritt_g@hotmail.com

Telefon: 070-677 30 86

För många år sedan började jag leva som om dagen kom till mig bara för den här dagen, med timmarna som verktyg för att klara den, och när aftonen kommer får jag lägga ned verktygen, och avsluta dagens timmar.

Varje dag känns som ny.

Varje dag har blivit ett steg på vägen. Livet blir som en resa, med hållplatser för varje dag och återblick över dagens händelser. Gud finns med på vägen oavsett hur dagen är. Varje dag blir som en förväntan, förundran och en dag att lära mig något om livets väg.

Alla människor jag möter, lär mig så mycket om vägen och om mig själv. Jag har lärt mig älska vägen som den är. Jag vill tacka för alla möten av människor som visar mig sådant jag själv inte upptäcker, men får lära mig, genom samtal med dem.

Varje ny dag formulerar jag som bön:
Gud idag vill jag
Vara
Älska
Leva
Göra
Lära

För att lämna tillbaka, dagens timmar innan natten för att finna vila och ro. Genom boken vill jag delge vad änglarna visat mig på livets väg.