Omslag till Nordlig sommar

Nordlig sommar

John Matthias


Publicerad: 2019

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 120

Format: 140x216 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-985227-0-9

Förlag: Ars Interpres

Beställningsadress:
Ars Interpres
deriev@arsint.com

Telefon: 072-315 97 33

"John Matthias är ett slags gemensam brittisk och amerikansk nationalskatt." – Ian Pople

”En mäktig historisk och geografisk inlevelseförmåga i släkt med Pound och David Jones.”  – Robert Hass

”En av de bästa poeterna i USA.” – Guy Davenport

”Hans förhållningssätt till historien är unikt och ett moraliskt imperativ driver på under ytan i varje dikt. Han är en djupt originell poet.” - John Kinsella

”John Matthias har få motsvarigheter bland dagens poeter vad gäller det som Guy Davenport kallade ’inlevelsens geografi’. ’Geologisk’ landskapspoesi, kärleksdikter, elegier, historiska berättelser, fickepos, satir, översättning – i alla dessa genrer har Matthias visat en hisnande stilistisk och formmässig kapacitet.”  – Marjorie Perloff