Omslag till Medmänsklig färdriktning

Medmänsklig färdriktning

Claes-Göran Landergren


Publicerad: 2003

Genre: 30 år med röda korset

Språk: svenska

Sidantal: 210

Format: 16,9x23,9 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 91-7910-478-9

Beställningsadress:
Claes-Göran Landergren
Ankdammsgatan 42
171 67 Stockholm

Telefon: 08-827459

Efter 27 år som officer sadlar författaren om. År 2003 kan han se tillbaka på en 30-årig medmänsklig verksamhet främst i Röda Korset, där han tjänstgjort och arbetat som tjänsteman, internationell delegat och förtroendevald frivillig.