Omslag till Min farfar Gustaf Lindstén

Min farfar Gustaf Lindstén

Ingrid Holmstrand


Publicerad: 2021

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 108

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-8846-7

Beställningsadress:
ingrid.holmstrand@gmail.com

Farfar var Gustaf Lindstén. Han var född den 15 mars 1882 i Växjö. För att väldigt kort sammanfatta farfars liv använder jag den sammanfattning som publicerades i samband med att farfar dog i november 1966.

”F.d. lektorn Gustaf Lindstén, Lidingö, har avlidit. Han var född 1882 i Växjö, blev student 1901, fil.kand. 1907 i Göteborg och fil.lic. 1915 i Uppsala. Han blev föreståndare för Mora samskola 1908, lärare vid latinläroverket i Göteborg 1910, adjunkt i Skara 1914, lektor vid folkskoleseminariet i Landskrona 1918 samt lektor i historia och modersmål vid Högre allmänna läroverket där 1933. Han pensionerades 1947 och bosatte sig ca 10 år senare på Lidingö. Under sin tid i Landskrona var han även kommunalt verksam. Från trycket har han bl.a. utgett ett stort antal uppsatsämnen samt medverkat med historiska och litteraturhistoriska bidrag i olika tidskrifter och festskrifter. Närmast sörjande är barnen Marianne, provinsialläkare, Lycksele, Bo, rådman, Södertälje, Torkel, biträdande överläkare, Göteborg, och Hervor, tandläkare, Lidingö, alla med familjer.”

Farfar var mycket intresserad av släkten och forskade mycket om den och gjorde många resor till olika landsarkiv för forskning. Jag tycker att farfars efterforskningar och ansträngningar ska sammanställas så att de bevaras för eftervärlden och att flera ska få del av dem.

Ingrid Holmstrand, född 1944, f.d. hovrättsråd.