Omslag till Näringslivet efter finanskapitalismens slut

Näringslivet efter finanskapitalismens slut

Håkan Blomberg


Publicerad: 2020

Pris: 150 kr

Genre: ekonomi / politik

Språk: svenska

Sidantal: 122

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-4905-5

Beställningsadress:
Eva Blomberg
evablomberg69@gmail.com

Håkan Blomberg har mer än 40 års erfarenhet från olika roller i näringslivet; utbildad som civilekonom, därefter verksam som marknadskonsult, företagsetablerare, grosshandlare och egenföretagare. Bl.a. har han ägnat sig åt en verksamhet för landsbygdsutveckling i Dominikanska Republiken och Haiti under några årtionden, där en grupp som han ledde, arbetade med omläggning från svedjebruk till ett biologiskt självförsörjande jordbruk i de branta, avskogade bergen.
 I detta och liknande projekt på olika håll i världen – Indien, Västafrika, Kina – som han själv varit inblandad i eller inspirerad av, har ett slags kombination av kreditgarantiföreningar och en överbyggnad av branschassociationer under medverkan av producenter, konsumenter och mellanhänder i kooperativa och andra former utformats för att generera riskkapital till utveckling av näringslivet. Det är en typ av organisation som faktiskt prövats och under lång tid med framgång utövats i praktiken på nationell nivå – av den danska livsmedelsbranschen – och på lokal nivå, inte minst av entreprenörer som Håkan Blomberg. 
 Utifrån de lärdomar som sådana praktiska exempel gett upphov till har Håkan Blomberg utvecklat teoretiskt grundläggande begrepp och utgångspunkter, byggda på antroposofins socialvetenskapliga forskning, och sammanfattat dem i denna bok. 


Håkan Blomberg lyfter fram finanskapitalismens katastrofala konsekvenser och anser att det är hög tid att lämna dagens marknadsordning.
 I boken visas hur det redan finns praktiska erfarenheter från en storskalig och i grunden alternativ riskkapitalordning, bl.a. i den danska andelsrörelsen. Den ordningen byggde bl.a. på en annorlunda finansiering ur själva branschen. Lån för investeringar kunde lämnas med stöd från branschassociationer i form av kreditgarantier och utan insats av riskvilligt kapital från låntagaren. Detta skapade också ett finansiellt förtroende mellan branschernas parter och deras banker. En fullständigt ny samarbetsvilja inom och mellan branscherna växte fram vilket ledde livsmedelsbranschen från kaos till internationellt genombrott. 
 Ett annat exempel som ligger närmare i tiden är Grameen Bank som har liknande följder. 
 Den stora frågan är: Hur kan vi förverkliga en sådan ekonomi i dagens globaliserade näringsliv? 
 När det finanskapitalistiska systemet i det större globala sammanhanget behöver reformeras, erbjuder Håkan Blomberg i sin bok ett svar, inte minst när det gäller frågan om hur ett hållbarare system för riskkapitalfinansiering institutionsmässigt, demokratiskt, dialogiskt och pedagogiskt kan utformas och utvecklas vidare.