Omslag till Närma sej

Närma sej

Kai Blomqvist


Publicerad: 2020

Pris: 180 kr

Genre: Fiktion

Språk: svenska

Sidantal: 212

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5586-0

Beställningsadress:
Kai Blomqvist
kai.ruben.blomqvist@hotmail.com

Telefon: 08-94 40 96

Kai Blomqvist började skriva litterärt i och med pensionen. Han är en essäistiskt lagd författare som ägnar sig åt lätt fiktion, med personligt tilltal och fria associationer utan påträngande strukturer. Det sakliga, fiktiva, lyriska, kritiska och lärda utmärker hans böcker. Genom att han inte är intresserad av förlag och bibliotek, utan nöjer sig med att nå vänner, kan man säga att han representerar ett nytt litterärt kretslopp i vår tid – allt enligt Arne Melberg i SvD:s Under Strecket (den 26/9, 2014).

Kalle Bohm är en pensionerad lärare som efter fyrtio år i Stockholm flyttar tillbaka till sin uppväxtort Ystad. Aldrig hade han tänkt sig att så skulle ske men vissa omständigheter har gjort att det blir fallet.
 På kort tid får Kalle och hans fru Sara ett ganska stort umgängesliv som består av både gamla och nya vänner och bekanta. Kalle erinrar sig händelser från det förflutna som leder till egna reflektioner och samtal om minne och glömska men också om etik, politik och religion.
 Han vill borra djupare i vad som än är på tapeten – musik, konst, litteratur, åldrande, demens, sorg och t.o.m. metafysiska grunder for vår vetenskapliga kunskap. Inte bara allmänna och stora frågor som omger honom utan också vardagens små förtretligheter aktualiseras. Mycket av det som upptar hans tankar och känslor handlar om honom själv och den person som han är eller snarare vill vara. Ett par händelser av kriminell karaktär ger honom dock anledning att tillfälligtvis lyfta blicken över kanten på sitt grötfat.