Omslag till Ögonblicksljus

Ögonblicksljus

Bengt Thurfjell


Publicerad: 2015

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 68

Format: 125x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-637-9533-6

Beställningsadress:
Bengt Thurfjell
bengt.thurfjell@ownit.nu
Prostvägen 7
171 64 Solna

Tro uppfattas oftast som en subjektiv privatsak. Tro kan också beskrivas som ett yttre erbjudande, eller med en ovanligare metafor, en ovärderlig fyndighet. Som en gruva. Men försänkt i mörker för den sökande människan.  Omöjlig för den förnuftiga tankens ljus att överblicka och genomskåda. Fyndighetens värde kan bara uppfattas genom gruvans reflekterande kristaller i ett gensvar av förundran. I glimtar av insikt. Ögonblick när det ”går upp ett ljus”. Dikterna är författarens försök att fånga sådana ögonblick.