Omslag till Om Bibeln och dess värld

Om Bibeln och dess värld

Allan Garellick


Publicerad: 2011

Språk: svenska

Sidantal: 520

Format: 140x206 mm

Utförande: Limbindning

ISBN: 978-91-633-9641-0

Beställningsadress:
Allan Garellick
allangarellick@gmail.com
Stenhyddegatan 17
431 69 Mölndal

Telefon: 073-938 36 83

Allan Garellick är advokat men sedan ett 40-tal år leder han kurser och cirklar i biblisk historia. Han har skrivit flera böcker i ämnet och uppehåller sig i huvudsak vid hur de stora civilisationerna i Mellanöstern kommit att påverka Bibeln. Han har därvid med stor framgång kunnat påvisa hur Bibelns berättelser visat sig ha mycket gemensamt med den lagstiftning, den litteratur och de myter som sedan länge var kända i området då Bibeln en gång skrevs ner.

Syftet med min bok är att väcka intresse för Bibeln som vilken skönlitterärt eller historiskt verk som helst utan att fokusera på det teologiska. Jag beskriver Abraham som en mesopotamisk medborgare på vandring och Mose som en egyptisk prins med en annorlunda religionsuppfattning. Josef blir till faraos närmaste man efter att ha varit en bortskämd skrytmåns. Allt vad profeterna säger och gör har en speciell bakgrund i dåtidens politiska, ekonomiska och sociala värld. Bibelns vishetslitteratur och poesi avspeglar hur man tänkte, älskade och skrev i den dåtida världen. Jag menar att en stor del av Bibeln kan ses som ett släktdrama som börjar med Abraham och slutar med kung Davids siste ättling.
Recension:
»Garellicks styrka är hans förmåga att i populärvetenskaplig form presentera både klassisk bibelexegetik och nya rön inom arkeologi och sociologi i forntida samhällen. Bibeln är för honom en litterär produkt, inte en gudomlig uppenbarelse. Bokens många kapitel växlar fokus mellan bibliska gestalter eller t.o.m. enstaka händelser å ena sidan och å andra sidan mer övergripande skildringar av Babylonien, Egypten och judendomens framväxt. Tack vare denna variation bör läsare med olika intressen finna något som passar dem. Skriften förutsätter viss allmänkännedom om Bibeln.«
ur recension i BTJ-häftet, Ulf Lindgren, BTJ