Omslag till Palme i källaren

Palme i källaren

Kai Blomqvist


Publicerad: 2016

Pris: 150 kr

Genre: Roman

Språk: svenska

Sidantal: 140

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-975891-9-2

Beställningsadress:
Kai Blomqvist
kai.blomqvist@bredband.net

Telefon: 08-94 40 96

Kai Blomqvist började skriva litterärt i och med pensionen. Han är en essäistiskt lagd författare som ägnar sig åt lätt fiktion, med personligt tilltal och fria associationer utan påträngande strukturer. Det sakliga, fiktiva, lyriska, kritiska och lärda utmärker hans böcker. Genom att han inte är intresserad av förlag och bibliotek, utan nöjer sig med att nå vänner, kan man säga att han representerar ett nytt litterärt kretslopp i vår tid – allt enligt Arne Melberg i SvD:s Under Strecket (den 26/9, 2014).

Jacob Palme i Ystad var en nutida känd politikers anförvant som levde under 1600-talet då Skåne blev svenskt och staden härjades av många krig. Vad gäller huvudpersonerna i romanen är det mesta av deras yttre liv baserat på Palmesläktens väldokumenterade historia under det skildrade århundradet. Det som utspelar sig i deras sinnen är av lätt förklarliga skäl ren fiktion men kan ändå vara sant eller åtminstone sannolikt.