Omslag till Poesi på en dag 2019

Poesi på en dag 2019

Författares Bokmaskin


Publicerad: 2019

Pris: 60 kr

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 148

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-7910-762-8

Beställningsadress:
Författares Bokmaskin
staff@bokmaskinen.se
Box 12071
102 22 Stockholm

Telefon: 08-785 03 85
08-653 58 80

På bokens omslag ser man avtryck av händer, många, olika. På insidan kan vi se andra avtryck, dikter, många, 
olika. Man kan se handen som ett tecken för arbete, 
men också för skapande. Handen som drejar leran, 
drar penseln på duken, eller håller i pennan som skriver dikten. Innanför pärmarna finner vi många mänskliga avtryck, tillkomna med handens förmedling.
 Vi önskar er en spännande läsning!