Omslag till Prata, skriva och drömma sig vaken

Prata, skriva och drömma sig vaken

Kai Blomqvist


Publicerad: 2017

Genre: Essä

Språk: svenska

Sidantal: 420

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-975891-6-1

Beställningsadress:
Kai Blomqvist
kai.blomqvist@bredband.net

Telefon: 08-94 40 96

Kai Blomqvist började skriva litterärt i och med pensionen. Han är en essäistiskt lagd författare som ägnar sig åt lätt fiktion, med personligt tilltal och fria associationer utan påträngande strukturer. Det sakliga, fiktiva, lyriska, kritiska och lärda utmärker hans böcker. Genom att han inte är intresserad av förlag och bibliotek, utan nöjer sig med att nå vänner, kan man säga att han representerar ett nytt litterärt kretslopp i vår tid – allt enligt Arne Melberg i SvD:s Under Strecket (den 26/9, 2014).

”Det som gör det livat att läsa det du skriver är att du värderar, bedömer och pekar”, anser en läsare av Kai Blomqvists böcker, och tillägger: ”Med andra ord visar du dig själv. Det är just det som behövs för att hålla kvar läsarens uppmärksamhet. I vart fall min.” 

Denne läsare har fattat poängen med författarens skrivprojekt. Sedan han pensionerades för tjugofem år sedan går det ut på att via skrift skärskåda vad han från tid till annan är upptagen av, vad han trott och ansett och hur detta förhåller sig till vad han tror och anser för tillfället. Om andra får något ut av de böcker han låtit trycka, så är det en bonus, anser han. 

Boken är en samling av essäer, korthistorier och annat av mångtydig karaktär, bl.a. en och annan dikt som i stället för poesi kanske borde benämnas ”poessä” då den mer är uttryck för tankar och reflektioner än känslor och stämningar. Innehållet är uppdelat på sex områden: erfarenheter som gjort intryck på författaren, filosofi, politik, religion, ovanliga personligheter samt åldrande.