Omslag till Så blev Finland ett land

Så blev Finland ett land

Marie-Louise Jägerskiöld-Spång


Publicerad: 2016

Genre: Facklitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 48

Format: 215x297 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-2744-7

Beställningsadress:
jagerskiold@gmail.com

2017 fyller Finland 100 år. Hur blev Finland ett land? Fram till 1809 var Finland och Sverige ett gemensamt land. Därefter blev Finland ett ryskt furstendöme, där den finlandssvenska adeln fick en framträdande plats. Denna berättelse börjar på 1860-talet och skildrar hur Gustaf Mannerheim som finlandssvensk adelsman och rysk officer fick en speciell roll i Ryssland och Finland. Bilderna vill berätta om det finska folkets kamp för ett självständigt land och deras svåra umbäranden.