Omslag till Sions hemlighet <br>Del V

Sions hemlighet
Del V
Guds rike tränger fram

Björn Svedinger


Publicerad: 2018

Genre: Livsåskådning, Andlig utveckling, Filosofi & Religion

Språk: svenska

Sidantal: 124

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-984984-4-8

Beställningsadress:
Björn Svedinger
bjorn@svedinger.net

På väg till Guds rike. Med bibelns berättelser som förebild skildrar Sions hemlighet en resa till Guds närvaro på Sions berg i ett himmelskt Jerusalem. Skildringen är strukturerad i fem delar med beskrivning av resan, vistelsen på Sion och en födsel ut från Sion samt effekter av att Guds rike tränger fram. Den första delen Rethinking Kristendom ger en bakgrund till resans motiv att söka en förnyelse av kristen tro.
  Denna femte del Guds rike tränger fram ger underlag för samtal och bibelstudier om effekter och konsekvenser av innehållet i den framtid och det hopp som Jesus lyfter fram i sin bön:
      Fader vår ... Tillkomme Ditt rike!
  Jesus bön om Guds rike rymmer ett oändligt antal aspekter som på olika sätt svarar mot den längtan vi alla har och som ytterst handlar om Guds närvaro. Detta rike finns redan på Sion och tränger idag fram i en profetisk dimension till förnyelse med effekter som berör såväl enskilda individer som samhället i stort.