Omslag till Svensk-arabiskt ficklexikon

Svensk-arabiskt ficklexikon

Leonidas Malaxos


Publicerad: 2003

Genre: lexikon

Språk: svenska/arabiska

Sidantal: 656

Format: 105x14,8 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 91-974518-2-7

Beställningsadress:
Leonidas Malaxos
leomalaxos@hotmail.com
Nybohovsgränd 44, 2tr
117 63 Stockholm

Telefon: 08-27 19 41