Omslag till Svenska musikmaskiner

Svenska musikmaskiner

Christofer Nöring


Publicerad: 2022

Pris: 250 kr

Genre: Musik

Språk: svenska

Sidantal: 272

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-1467-6

Beställningsadress:
Christofer Nöring
christofer.n@outlook.com

Carl Christofer Nöring är född i Göteborg 1957 och utbildade sig till arkitekt vid Tekniska högskolan i Lund. Hamnade så småningom i Linköping, där han började skriva kulturkåserier för en dagstidning. Kan simma. Bebor en luguber paradvåning på Södertörn, som han systematiskt fyller med musikmaskiner.

Grovhuggen till sitt sätt, med drag av folkvisa och spelmanslåt, var piano­­harpan, medan psalmpositivet mera liknade en gammaldags skol­fröken som tog ut psalm­melodierna en ton i taget, medan hon följde melodin med pekpinnen på ett notsystem. 

Ett pionjärarbete som håller hög kvalitet, fyller en lucka i vårt vetande 
och är ytterst välbehövligt såväl i forskarvärlden som vid museer och för den musik­intresserade allmänheten. 

Så skriver klaverforskare fil. dr. Eva ­Helenius, ordförande för Klaverens 
Hus i Löv­sta­bruk, om den här boken, som inte bara berättar om piano­harpan och psalm­positivet, utan också om reformorgeln, melo­grafpianot och många andra svenska musikmaskiner.