Omslag till Tankar om himmelriket

Tankar om himmelriket

Allan Garellick


Publicerad: 2013

Sidantal: 106

Format: 138x206 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-637-2053-6

Beställningsadress:
Allan Garellick
allangarellick@gmail.com
Stenhyddegatan 17
431 69 Mölndal

Telefon: 073-938 36 83

Allan Garellick är advokat men sedan ett 40-tal år leder han kurser och cirklar i biblisk historia. Han har skrivit flera böcker i ämnet och uppehåller sig i huvudsak vid hur de stora civilisationerna i Mellanöstern kommit att påverka Bibeln. Han har därvid med stor framgång kunnat påvisa hur Bibelns berättelser visat sig ha mycket gemensamt med den lagstiftning, den litteratur och de myter som sedan länge var kända i området då Bibeln en gång skrevs ner.

Då Albert Einstein en gång tillfrågades om han var religiös, gav han sitt berömda svar: Att ana att det finns något bakom det vi kan uppleva och som vårt intellekt inte förmår fatta och vars skönhet och upphöjdhet når oss endast indirekt och som en matt avglans – det är religiositet.
     I Psalm 8:4–5 diktar kung David: När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Ja, vad är en människas liv?
     Om vi jämför det nästan 14 miljarder år gamla kosmos med den blygsamma roll människan spelat under de omkring 150 000 år hennes art funnits till, förvandlas hon från ”Skapelsens krona” till en högst tillfällig gäst i vår planets flera miljarder år gamla historia.