Omslag till The Global Warming

The Global Warming
The Damages, the mechanisms of confrontation and Control

Sahib Al-Rubeai


Publicerad: 2017

Pris: 196 kr

Genre: Facklitteratur

Språk: arabiska

Sidantal: 154

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-88215-06-2

Beställningsadress:
Sahib Al-Rubeai
sahid.alrabi@comhem.se
www.watersexpert.se

BSc.an Lantbruksuniversitet från Teshreen universitet, Syrien 1985.

Work: skogsdirektör för produktion för Laatakia provinsen från 1985- 1990.

Publikationer: Tiotals studier publicerades i arabiska och irakiska pressen, om miljö, demografiska tillväxt, livsmedelsförsörjning och vatten och miljö kris i Mellanöstern.

Aktivist i flera professionella organisationer som Miljöskydd, Svenska författarförbundet, irakisk journalist & Media unionen, Arab forskningscentra i vattensäkerhet som drivs av Arabförbundet och registreras som forskare och expert på vatten.

Vetenskapliga relationer med många experter och specialister inom den arabiska världen och med ett antal vattenministrar och myndigheter i arabvärlden såsom; Syrien, Jordanien, Tunisien och Arabförbundet.

Böcker på arabiska: Författare till 35 böcker, om vatten och miljö 23 och 12 om intelligentsian.


De globala klimatförändringarna har blivit en realitet på grund av de höga utsläppen av växthusgaser och de negativa mänskliga aktiviteter, som påverkats negativt komponenterna i luftelement och naturfenomen och bildade gasformiga skiktet parallellt med det atmosfäriska skiktet förhindrar solstrålning reflekteras från jordens yta till yttre rymden-albedo, vilket orsakar en kedjereaktioner vis: den globala uppvärmningen, stigande jordens temperatur vilket i sin tur ökar smälter istäcken vid polerna som ökar vattennivån i haven och bryter ner den termiska balansen i lager av vatten vid havsytan och djup och salthalt, vilket negativt påverkar rörelse och riktning av havets vågor och upprepa bryta skyfall och katastrofala översvämningar, vulkanutbrott och jordbävningar.