Omslag till Trädgårdsvägen 18

Trädgårdsvägen 18
– mitt folkhem i Nacka

Ingrid Alander


Publicerad: 2016

Pris: 85 kr

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 50

Format: 146x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-0720-3

Beställningsadress:
Författares Bokmaskin
staff@bokmaskinen.se
www.bokmaskinen.se

Författaren, som är född 1958, bodde från hösten 1965 till julen 1968 på elevhemmet Maria Regina i Nacka. Hemmet med sina närmare 30 skolflickor drevs av katolska nunnor.  

Nunnorna bodde i samma fastighet som barnen. Flera grannar kallades därför det stora gula huset för ”Klostret”. Nunnorna kallade barnen ”hemflickor”. 

Denna bok är en frukt av de återträffar, spontana och planerade, som författaren deltagit i. De idag medelålders kvinnor som kommit till tals i boken har alla delat någon period av sina liv med författaren på elevhemmet i Nacka. 

”Denna läsning är allt annat än rolig…”