Omslag till Trenätsbron

Trenätsbron

Gunnar Cardell


Publicerad: 2017

Pris: 195 kr

Genre: Pedagogik

Språk: svenska

Sidantal: 288

Format: 150x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5015-5

Beställningsadress:
Gunnar Cardell
g.cardell@telia.com

Telefon: 070-309 37 48

Ett sätt att precisera, komplettera och förankra skolforskning med exempel från Fullan, Hattie, Timperley, William och Dweck   
 
Trenätsbron är en bro av ord, en ordbro. En ordbro överbryggar verklighetsklyftan – dess ena brofäste finns i den faktiska verkligheten och det andra brofästet finns i våra kroppar. Vårt vardagsspråk är en ordbro som låter oss formulera våra upplevelser av verkligheten så att vi kan tänka och tala om dem – vi kan gå från empiri till teori. Men vi kan också gå åt andra hållet och formulera idéer och visioner i ord som sätter våra kroppar i rörelse, förändrar verkligheten och ger oss nya upplevelser – vi kan gå från teori till empiri. 
 I den här boken förstärks vår vardagliga ordbro med ord från Trenätsteorin. Trenätsteorin är en syntes av bidrag från både naturvetenskapsmän, samhällsvetare och en filosof. Ord som system och delsystem har vävts ihop med värde och strategi, tyst kunskap med information, syfte med homeostas, limbiska systemet med trygghet och arbetsro, feedback med kaos.
 Boken visar hur trenätstermerna kan fungera som ett arbetsspråk i skolsammanhang: ord och uttalanden från fem internationellt framstående skolforskare preciseras och kritiseras med hjälp av trenätsord.
 En läsare kan tänkas ha intresse också av författarens båda föregående böcker Kunskapsteori för lärare och Undervisningskonster; alla tre böckerna är utgivna av Complador AB.

Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare.