Omslag till Vad jag skrev i sanden

Vad jag skrev i sanden

Andreas Dagernäs


Publicerad: 2013

Pris: 135 kr

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 78

Format: 135x208 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-637-4360-3

Beställningsadress:
AD scriptura
adscripta@dagernas.se
Stensnäsvägen 18
540 16 Timmersdala

Dikterna hämtar sin inspiration från naturen såväl som den kristna trons mysterier. Samlingen rymmer en rik mångfald av poetiska uttryck. Här speglas det enkla och gåtfulla i människan. Vardag blandas med mystik, tvivel med hopp och styrka med sårbarhet.

Andreas Dagernäs, född 1973, är pastor och missionär från Timmersdala i Västergötland.