Omslag till Vägen hem

Vägen hem

Lasse T Laine


Publicerad: 2016

Genre: Skönlitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 76

Format: 146x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-88057-18-1

Förlag: Förlaget Lasse T. Laine

Beställningsadress:
Förlaget Lasse T Laine
www.vidorg.eu
Djäknegatan 68
754 25 Uppsala

Författaren-förlagsägaren har i år kompletterat publiceringen av sina noveller, skrivna efter sin skilsmässa 1982. Den sorgbearbetning som påbörjades och beskrevs i den första novellboken "Hemma men ändå inte", kompletteras i de två andra böcker – "Vägen hem" och den tredje,"Vuorten tuolla puolen" med samhällskritiska inblick i vardagslivet sedan barndomen i födelselandet Finland och efter invandringen i Sverige i augusti 1969.

Vägen hem – novellboken gestaltar litterärt författarens liv och socialt liv med relations-perspektiv. Hur han går framåt i sin sorgprocess, vågar öppna sig eller drömma om nya kärleksrelationer, återknyta kontakten med sina barn då fd. flyttat tillbaka till samma ort för att fortsätta sin karriär.

Dagsaktuell diskussion i media och politik om invandringen, om utanförskap, om bekämpningen av arbetslöshet skulle vinna mycket genom att bekanta sig med författarens djuplodande analyser och perspektiv. Hur utanförskap behöver ej vara endast orsakad av ogenomtänkta politiska reformer eller dåligt fungerande samhällsmyndigheter, utan även av den givna filosofin som vårt samhälle och den västerländska civilisationen tar för givet. Hur rasistiskt tänkande människor,
omedvetet, klassificerar sina medmänniskor och därmed tränger dem ut från samhällsgemenskapen.

Men även om kärleken och dess många ansikten: närhet, svek, sorg, omsorg, öppningar mot omgivande samhället och för förnyelsearbetet för den nya kulturen, på en ny grund. Där varken det passiva motståndet eller likgiltighet eller den mer aktiva repressiviteten förmår att släcka den viljan som uppfostrades och vanns redan i barndomen. Där motståndet eller rädslan för det nya kämpas och förstås som ett berg vilket lyfter oss till ljuset. Till förståelsen att vi går var och en på vår egen takt i den flerdimensionella utvecklingens väg: individuellt, socialt, politiskt, kulturellt, existentiellt, i och för den globala gemenskapen.

Förlagets ägare välkomnar även andra att skicka sina manus för ev. publicering om sina egna livserfarenheter, fiktiva eller självupplevda, vilka lyfter oss till bättre insikter om både våra sociala villkor som unika personligheter och om våra existenser som växande, själsliga varelser, individer, vilka bär vunna kärleksinsikter med sig, liv efter liv.