Omslag till 50 år med Bokmaskinen

50 år med Bokmaskinen
antologi

Författares Bokmaskin


Publicerad: 2022

Pris: 120 kr

Genre: Föreningshistorik

Språk: svenska

Sidantal: 148

Format: 205x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-7910-765-9

Beställningsadress:
Författares Bokmaskin
staff@bokmaskinen.se
bokmaskinen.se
Box 12071
102 22 Stockholm

Telefon: 08-785 03 85
08-653 58 80

Författares Bokmaskin, en idé som nu både blivit och skrivit 50 års historia. Ett initiativ som blev en verksamhet och gemenskap, som födde nya idéer och fick ringar på vattnet. Det här är den mångfacetterade antologin om hur man bygger en plattform och ett skyddsrum för det fria ordet och kanske också ett andrum. 
En antologi med nedslag i olika tider och från olika infallsvinklar; de som startade, de som blev inspirerade, de som givit ut och de som växte upp med. 
 Texterna har alla det gemensamt att de uttrycker lust, längtan och problem­lösning, att inspireras, skapa och göra, att våga och stoltheten som väcks till liv, stoltheten när en står där med sin tryckta bok i handen.