Omslag till Att leva med Kristus

Att leva med Kristus

Hans-Werner Schroeder


Publicerad: 2016

Genre: Filosofi & Religion

Språk: svenska

Sidantal: 166

Format: 116x173 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-95674-27-5

Beställningsadress:
Bokförlaget Fenix, C. Wärnhejlm
waernhjelm@yahoo.com
Upplandsgatan 48
113 28 Stockholm

”Hur finner jag Kristus?” frågar sig många. Men vilken typ av Kristus­upp­levelse söker vi? Är det alltid de stora avgörande, över-väldigande upplevelserna?
 Dessa frågor har Hans-Werner ­Schroeder haft med sig under decennier. I Att leva med Kristus visar han att vi på ett omedvetet plan alltid är förbundna med Kristus. När vi vänder oss till honom, genom bön och meditation kan vi gradvis öka medveten­heten om denna förbindelse. Utan att behöva vara en spektakulär upplevelse kan detta leda till ett Kristusmöte.
 Författaren var under många år verksam som präst i Kristensamfundet, i prästseminariets och Kristensamfundets ledning. Därutöver har Hans-Werner Schroeder skrivit en lång rad böcker.