Omslag till Att tänka för fred och hållbarhet

Att tänka för fred och hållbarhet

Gunnar Cardell


Publicerad: 2014

Pris: 194 kr

Genre: Livsåskådning

Språk: svenska

Sidantal: 302

Format: 150x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-637-4677-2

Beställningsadress:
Gunnar Cardell
g.cardell@telia.com

Telefon: 070-309 37 48

Att tänka för fred och hållbarhet ger svar på frågan vad meningsfull fredsfostran kan vara. Fred handlar inte bara om fredliga relationer mellan länder utan också om fred i och mellan människor – om hälsa och välbefinnande, vänskap, god arbetsmiljö, fredlig konfliktlösning och ekologisk balans. 
 Symbietiken – en ideologi och morallära vars högsta värden är fred och hållbarhet – kan ge en ekologisk livsstil i en tillvaro, som kännetecknas av mångfald och komplexitet, föränderlighet och oförutsägbarhet. Symbietiken kommer till uttryck dels i tolv strategiska förhållningssätt, dels i luststrategin som syftar till att göra livet så fullt av lust och glädje att man vill och orkar verka för fred och hållbarhet.
 Symbietiken bygger på Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori som är en syntes av system-, informations- och kaosteori och utgår från begreppet reflekterande praktiker. Trenätsteorin visar hur vi som tänkande individer kan göra skillnad både socialt, pedagogiskt och ekologiskt.

Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och började arbetet med boken 1982, under det kalla krigets tid, då han var klasslärare på mellanstadiet. Trenätsteorin har därefter växt fram i olika pedagogiska miljöer och detta har satt spår i boken i form av exempel på lärares och elevers tänkande, erfarenheter och kunskap.