Omslag till Ayeeyo maaha reer aakhiraad

Ayeeyo maaha reer aakhiraad

Oscar Trimbel


Publicerad: 2017

Pris: 120 kr

Genre: Barn & Ungdom

Språk: somali

Sidantal: 40

Format: 230x195 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-7910-758-1

Beställningsadress:
Författares Bokmaskin
info@bokmaskinen.se
Box 12071
102 22 Stockholm

Telefon: 08-653 58 80, 08-785 03 85Cumar waxa uu soo salaamaa ayeeydii oo ka timid 
Soomaaliya. Marka la gaadho xilliga Halloween waxa 
uu Cumar rabaa in uu u labisto sida reer aakhiraadka 
oo uu ku daydo carruurta kale. Waxa uu rabaa in ay 
ayeeydii raacdo si ay u noqdaan wax laga cabsado.