Omslag till Berättelsen om Roland

Berättelsen om Roland

Roland Hällqvist


Publicerad: 2003

Pris: 150 kr

Genre: memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 218

Format: 13,5x21 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 91-7910-494-0

Beställningsadress:
Roland Hällqvist
hallqvist.roland@telia.com
Örebrovägen 25 D
691 52 Karlskoga

Telefon: 0586-50 602

Arbetet med boken har pågått i omgångar från år 1993. Och vid fullbordandet år 2002 har tankarna om en tryckning av boken varit mycket kontroversiella. De negativa tendenserna mot att göra en tryckning var måhända att den kanske saknar den röda tråden, kanske har för mycket tekniska beskrivningar, kanske innehåller för mycket av blod och tårar, och kanske skulle min familj ha varit närvarande i större utsträckning. Men det är min egen berättelse i första hand som avses och som framgår av bokens titel. De positiva tankarna för att verkligen utföra en tryckning av boken blev till sist mitt livs upplevelser som kanske kunde vara som godkända motiv, nämligen min medvetenhet om att ha en sund själ i en sund kropp som grund för att kunna klara studier och arbete i samband med sjukdomar. Samt att aldrig ge tappt, att alltid se mot framtiden. Jag anser därmed att min bok kan ge något till både unga och gamla människor. Läs den därför och gör din egen bedömning.