Omslag till Berhard Nordh-sällskapet Årsskrift 2019

Berhard Nordh-sällskapet Årsskrift 2019
Ungdomsåren

Bernhard Nordh-sällskapet


Publicerad: 2019

Språk: svenska

Sidantal: 110

Format: 146x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-980861-6-4

Beställningsadress:
Bernhard Nordh-sällskapet
lillemorlarsson60@gmail.com
Tingsgatan 1
912 33 Vilhelmina

Bernhard Nordh är vildmarkssonen som i skrift tolkat livet i civilisationens gränstrakter. Vida perspektiv och små inträngande detaljstudier 
kännetecknar hans berättarkonst. Som många nutida författare har han livligt intresse för spiritism men låter denna blott sparsamt skymta i sina böcker.