Omslag till Betraktelser i dödens väntrum

Betraktelser i dödens väntrum

Allan Åkerlund


Publicerad: 2015

Språk: svenska

Sidantal: 136

Format: 130x180 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-982977-0-6

Beställningsadress:
Allan Åkerlund
Västergården
753 38 Uppsala

Telefon: 076-85 53 812

Betraktelser i dödens väntrum är en samling artiklar som handlar om döden och diskuterar dödshjälp uti-från olika synvinklar. Jag är medlem i organisationen RTVD, Rätten till en värdig död. Mitt ställningstagande för en laglig rätt till professionell hjälp i livets slutskede är självklar. Men jag ser det som viktigt att inte blunda för de problem som finns med denna hjälp utan försöka reda ut dem så långt det är möjligt. Denna lilla skrift vill vara ett bidrag till detta mödosamma arbete.