Omslag till De gråtande terroristerna

De gråtande terroristerna

Kaj Janzon


Publicerad: 2022

Pris: 200 kr

Genre: Historia

Språk: svenska

Sidantal: 252

Format: 155x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-3077-5

Beställningsadress:
Kaj Janzon
kaj.janzon@gmail.com

Ett av det oroliga 1970-talets många terrordåd i Europa var mordet på Italiens flerfaldige premiärminister Aldo Moro. Han kidnappades på öppen gata i Rom av den väpnade kommunistiska organisationen Röda brigaderna (Brigate rosse) den 16 mars 1978 och mördades efter 54 dygn som brigadernas fånge. Boken innehåller den första heltäckande redogörelsen på svenska om detta terrordåd: händelseförloppet, gärningsmännen, utredningar, rättegångar m.m. redovisas detaljerat.

Man får veta hur Aldo Moro, den italienska statsledningen, partierna, media och kidnapparna resonerade och agerade. Läsaren får inblick i USA:s och påvens oerhört viktiga roller i dramat och hur FN:s generalsekreterare Kurt Waldheim m.fl. reagerade. Var det verkligen så att många av dessa aktörer, tvärtemot vad de sade, egentligen inte ville att Moro skulle friges levande? Var han så farlig för dem att han måste dö?

Kort sagt får man veta varför alla inblandade gjorde det de gjorde och varför det inte ledde till  något positivt slut på ”de 55 dagarna” som skakade Italien våren 1978. Boken bygger till stor del på källmaterial som först på 2010-talet blivit tillgängligt för historieforskningen. Detta är ett stycke mycket italiensk historia, för första gången presenterad för en svensk läsekrets av en professionell historiker.