Omslag till Den symbietiska klubben

Den symbietiska klubben
En idé till gräsrotsarbete för FNs Agenda 2030

Gunnar Cardell


Publicerad: 2017

Pris: 132 kr

Genre: Debatt

Språk: svenska

Sidantal: 164

Format: 150x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5014-8

Beställningsadress:
Gunnar Cardell
g.cardell@telia.com

Telefon: 070-309 37 48

En klubb är en förening. Ordet club kommer av det nordiska ordet klubba som syftar på den klubba, budkaveln, som användes för att samla människor till fest eller vid fara. Den symbietiska klubben handlar om ordets båda betydelser – idag står vi inför en mängd hot och boken kallar till samling för att möta dem, den informerar om de 17 Globala Mål som skrevs under av FN:s 193 medlemsstater 2015 – Agenda 2030. Där sägs också att ”för att nå de Globala Målen krävs att alla hjälper till - det gäller dig också!” I boken används gamla och nya ord till att förklara för dig hur du i olika situationer kan tänka för att bidra till fred och hållbarhet; det gäller att skapa en framtid av gemenskap och livsglädje, framtidshopp och värdighet. Boken handlar alltså inte bara om att möta hotande faror – den kallar också till gästabud, till ett globalt knytkalas där alla förväntas delta och bidra. Bakgrunden till boken är en strävan sedan 1982 att ge ordet fredsfostran ett meningsfullt innehåll. Den symbietiska klubben beskrivs här också ur några andra perspektiv, nämligen som social konstruktion, som upplysningsprojekt och ideologi, som vision och global mobilisering, som livsstil, kulturarv och humanistiskt bildningsprojekt.
 Boken bygger på Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi. (Complador AB, 2014)

Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare men har också arbetat på kulturförvaltningen i sin hemkommun.