Omslag till Dialogpolisen som demokratisk praktik

Dialogpolisen som demokratisk praktik
En symbietisk analys

Gunnar Cardell


Publicerad: 2021

Pris: 138 kr

Genre: Facklitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 286

Format: 150X220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-2785-5

Beställningsadress:
Gunnar Cardell
g.cardell@telia.com

Telefon: 070-309 37 48

Dialogpolisen som demokratisk praktik bygger på intervjuer som polisforskaren Stefan Holgersson redovisat i sin rapport I demokratins yttersta gränsland – om behov av dialog och dialogkonceptet (2019). Här analyseras några av dessa intervjuer ur det tvärvetenskapliga symbietiska perspektivet. Polisen ses som ett stabiliserande informationsnät i det svenska samhället och ett strategiskt redskap för att bevara både ordning och frihet. Exempel från konflikter med religiös, politisk eller annan grund visar hur dialog stöder det demokratiska samhällskontraktet och hur våld kan undvikas.  
 
Gunnar Cardell är fil.dr i yrkespedagogik och har tidigare  skrivit böcker om läraryrket.