Omslag till Elisabeth & Ludvig De Vylder

Elisabeth & Ludvig De Vylder

Marianne Marcusdotter / Göran Sallnäs


Publicerad: 2006

Genre: folkhögskole- och kulturhistoria

Språk: svenska

Sidantal: 104

Format: 19,5x25,5 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 91-631-8896-1

Beställningsadress:
Klas de Vylder
klas.de.vylder@swipnet.se
Byvägen 6
133 34 Saltsjöbaden

Telefon: 08-717 14 15

Paret Elisabeth och Ludvig De Vylder verkade inom folkhögskolan under ett skede från början av nittonhundratalet och framåt - en tid då nya folkhögskolor startade i olika delar av Sverige. De byggde med stort tålamod och under svåra förhållanden upp Tornedalens folkhögskola och fortsatte sedan sin gärning vid folkhögskolan Katrineberg i Halland. Båda förtjänar att kallas pionjärer och att bli ihågkomna för sina stora insatser i folkhögskolans tjänst. Biografin över paret De Vylder är en omistlig bit folkhögskolehistoria och vi får del av alla vedermödor men också glädjen, förtröstan och samvaron i folkhögskolans stora famn.