Omslag till En fackförening, <br>Ett samhälle, En fabrik

En fackförening,
Ett samhälle, En fabrik

Kalle Güettler


Publicerad: 2016

Pris: 200 kr

Genre: Samhälle, Fackföreningshistoria, Industrihistoria

Språk: svenska

Sidantal: 304

Format: A4 mm

Utförande: Hårdband

ISBN: 978-91-639-1592-5

Beställningsadress:
Pappers Avd. 68, Ulrika Enlund
avd.68@holmenpaper.com
Hallsta Pappersbruk
763 81 Hallstavik

Telefon: 0175-263 90

Boken säljs också i box tillsammans med Del I av historiken; hela paketet med två böcker i box kostar 300:-. (Frakt tillkommer.)

När Kalle Güettler i slutet av 2011 fick frågan om han kunde skriva en 25-årshistorik över Pappers avdelning 68 i Hallstavik, tog han sig en rejäl funderare. Det fanns något mycket lockande i just den här uppgiften: en unik chans att lära känna den egna hembygden på ett djupare och vidare plan. Därför tackade han utan längre betänketid ja.

Författarens arbetsmetod har varit journalistisk. Under under fyra och ett halvt år har han varit ”inbäddad ” i avdelning 68:s styrelse. Han har deltagit i möten, kurser, utvärderingar, verksamhetsplaneringar och rundvandringar på bruket. En erfaren referensgrupp har bidragit med faktaunderlag och dråpliga anekdoter. Ett stort antal personliga intervjuer har genomförts. Andra källor till kunskap har varit avdelning 68:s arkiv med protokoll, verksamhetsberättelser, tidningsklipp och medlemstidningen Pappersmagasinet. Historiken har kompletterats med omfattande digitalt material i ett bifogat usb-minne där även det obeskurna manuskriptet ingår.

Föreliggande skildring bygger vidare på den tidigare 75-årsboken och bildar tillsammans med denna en komplett 100-årig lokal industrihistoria som samtidigt skildrar samhället Hallstaviks tillkomst och utveckling. Men inte bara det. Det lokala pappersbrukets öde formas nu på 2000-talet mer än någonsin tidigare av samma globala kapitalrörelser som sätter ramar för hela Sveriges industri. Denna ”lilla” historik speglar därför något mycket, mycket större.