Omslag till En fiskarson från Möja minns

En fiskarson från Möja minns

Ove Lindenås


Publicerad: 2020

Genre: Skönlitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 160

Format: 155x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-4632-0

Beställningsadress:
Skärgårdsgalleriet
info@skargardsgalleriet.se

Ove Lindenås, född 1950, är uppväxt på Möja i Stockholms skärgård, son till en fiskare och jordgubbsodlare. Ove tillhör den sista generationen som upplevt jordgubbsodlingens blomstringstid i skärgården, tiden när de flesta bofasta män var fiskare. Ove har deltagit i spännande säljakter och ­kommer ihåg den tid då självhushållet var betydande. Ove är fil. pol. mag. och har arbetat som ekonom på Ford ­Motor Company i Stockholm. 1984 startade han Skärgårdsgalleriet med försäljning av främst skärgårdsmotiv och skärgårdsböcker till­sammans med sin fru Gudrun. Sedan starten driver galleriet verksamhet på Möja och under tiden 1986–2001 hade företaget ­gallerier i Stockholm, främst i Gamla Stan.

Ove delger läsaren inte bara egna upplevelser utan mycket som han har hört berättas av sina äldre släktingar på Möja. I boken får man veta mycket om de stora förändringar som skett, främst på Möja, när det gäller samhället ur olika synvinklar. Hans ambition är också att de bortgångna skärgårdsborna inte skall glömmas bort och ger i flera fall en initierad bild av hur de var som människor, hur de levde och vad de gjort för Möja. 
En mycket spännande period var spritsmugglingstiden på 1920–30-talen då många skärgårdsbor var smugglare. Den störste smugglarkungen var Algoth Niska. En historisk händelse som det fortfarande berättas om är rysshärjningarna 1719 då större delen av skärgårdens bebyggelse brändes ned.