Omslag till En födelsedagsfest

En födelsedagsfest

PRO Jakobsberg


Publicerad: 2020

Pris: 60 kr

Genre: Teater

Språk: svenska

Sidantal: 24

Format: A4 mm

Utförande: Klammerhäftad

ISBN: 978-91-519-7305-0

Beställningsadress:
PRO Jakobsberg
inkeri@kuosku.se
Hästskovägen 81
177 39 Järfälla

Teaterföreställningen är en del i projektet Ofrivillig ensamhet bland äldre personer, utlyst av Socialstyrelsen och arrangerat av PRO Jakobsberg.

Initialt informerades medlemmarna att det söktes deltagare till teaterprojektet. Totalt blev det nio som intresserade sig för projektet: Anita Jonsson, Annika Andersson, Barbro Säfsten, Bo Johansson, Inger Pettersen, Inkeri Kuosku, Mona Blomgren, Roger Fryxell och Rolf Carlbom.

Deltagarna har haft ett effektivt och nära samarbete alltifrån de första mötena, där det gällt att välja ämnet för ett manus, fram till ett färdigt framträdande. Denna typ av kollektivt arbete är en av metoderna för att skapa ett verk i en demokratisk atmosfär.

Idéer bollades mellan de konstnärliga ledarna Gissoo Shakeri och Khosrow Shahriari och gruppdeltagarna i skapandet av en föreställning.